De 5 voordelen van een treatmentplanner

Het is duidelijk dat de verschillende partijen in de mondzorg zich allemaal sterk maken voor transparantie en kwaliteit. Zij benadrukken het belang van goede, zorgvuldige en makkelijk toegankelijke informatie.

Naast de mogelijkheden van de landelijke voorlichtingssite, praktijkfolders en -websites kan ook de treatmentplanner op een goede manier in deze behoefte van patiënten voorzien.

Aandacht voor de patiënt terwijl andere behandelingen doorgaan

Een patiënt zit in de stoel en de tandarts heeft haar net voor het eerst gezien. Het is duidelijk dat dit geen eenvoudige kwestie is.  Het is ook niet meteen 5 voor 12 maar er zal na een saneringsplan een uitgebreid behandelplan moeten worden opgesteld dat de komende jaren gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Het is bijna onmogelijk om als tandarts in de tijd van dit consult kennis te maken met de patiënt, de medische anamnese af te nemen, te informeren naar de wensen en de verwachtingen van de patiënt, het mondonderzoek te verrichten en in dit geval het slechte nieuws te brengen dat de situatie anders is dan mevrouw denkt. Om daarnaast ook nog  informatie te geven over de voorgestelde behandelplannen, eventuele alternatieven en de begrotingen zou een enorme topprestatie zijn. Ware het niet, dat de betrokken patiënt niet in staat is zoveel informatie in één keer te bevatten, te onthouden of te begrijpen.

Een treatmentplanner kan de informatie op een rustige plek in de praktijk gedoseerd geven en indien nodig illustreren met folders, digitale informatie, modellen etc. terwijl de tandarts verder werkt op een andere kamer.

Een goed geïnformeerde patiënt zal sneller een behandelplan accepteren en tijdens de uitvoering gemotiveerder meewerken aan een goed resultaat

Ervaring in de praktijk leert dat veel mensen een beslissing makkelijker en sneller nemen als ze antwoord hebben gekregen op de belangrijke vragen die er zijn. Doordat alle informatie op papier staat, mondeling kan worden toegelicht maar ook met behulp van digitale middelen kan worden geïllustreerd, wordt recht gedaan aan de sterke kant van patienten om informatie tot zich te nemen of dat nu auditief of visueel is.

Voorbereiding is niet voor niets het halve werk! Een patient die uitgebreid is voorgelicht, die op basis van de informatie een weloverwogen keuze heeft gemaakt en een besluit heeft genomen, is gecommitteerd aan de behandeling en zal daarom gemotiveerd meewerken om deze zo optimaal mogelijk te laten  verlopen.

Behandelplannen blijven korter in de “pijplijn” doordat patiënten weten waar ze met vragen terecht kunnen en door het actieve opvolgbeleid

Op het moment dat een behandelplan is besproken of opgestuurd, staat de patiënt vermeld in overzichten die de treatmentplanner gebruikt om de vinger aan de pols te houden. Na een vooraf afgesproken periode wordt contact opgenomen maar natuurlijk kan ook de patient zelf het initiatief nemen om (eerder) contact op te nemen in het geval van vragen of bijzonderheden.

Een groot deel van alle behandelplannen en begrotingen blijft in de pijplijn omdat patiënten niet in staat zijn om te achterhalen hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn en daarom een beslissing uitstellen of omdat het voor de patiënt niet zo urgent is. En dit laatste geldt blijkbaar ook voor de tandarts want patiënten horen er tot de volgende controle niets meer over.

De dagelijkse agenda loopt soepeler waardoor er minder stress in de behandelkamers ontstaat door uitloop van gesprekken

Iedereen kan zich voorstellen dat een eerste consult zoals bij de mevrouw uit het bovenstaande voorbeeld vaak leidt tot mogelijke uitloop van het programma. Uitloop leidt tot stress op de kamer: stress bij de receptie die wachtenden in de wachtkamer heeft zitten en stress bij de patienten die daar zitten te wachten en erop rekenen op tijd te worden geholpen.

Een treatmentplanner heeft geen behandelkamer nodig, kan buiten het programma om werken en kan door ervaring snel inschatten welke informatie meteen wordt gegeven en voor welke informatie een vervolgafspraak, eventueel met een familied erbij, beter zou zijn.

Patiënten krijgen meer dan ze verwachten waardoor zij ambassadeurs zijn voor uw praktijk

Weleens een whow ervaring gehad! En als het even kan, ga je dan graag terug voor meer? Natuurlijk!

En niet alleen ga je terug, je verteld erover op verjaardagen, onder een kopje koffie bij de buren en natuurlijk op je werk. Kijk, ambassadeurs zijn een extra impuls voor mond-op-mond reclame en daarmee ook voor je praktijk!